مهلب کیست؟


صدای ایران– محلب بن ابی صفره (به عربی: ابو سعید، المحلب بن ابی صفره الازدی؛ ۳۰ نوامبر ۶۳۱ میلادی – فوریه ۷۰۲ میلادی) جنگجو و فرمانده نظامی ازدی بود که در زمان خلافت اموی، والی استان فارس بود.

او پدر یزید بن مهلب است که در جنگ با فرخان بزرگ، پس از کشتن مردم گرگان، آسیاب را با جریان خون مردم راه انداخت و پس از ساییدن گندم با آن، نان خورد.

مهلب در سالهای پایانی عمر خود والی حجاج خراسان بود و پس از مرگ وی فرزندش یزید بن مهلب به استانداری خراسان رسید.

مهلب و الزبیر

می گویند زمانی که عبدالله بن زبیر، خلیفه زبیر، برادرش مصعب را به قصد سرکوبی قیام مختار ثقفی به جنگ با وی فرستاد، مهلب نیز به دستور عبدالله بن زبیر به عنوان مشاور از اهواز به مصعب رفت. و از مشاوران نزدیک مصعب بود. در صورت نیاز به او توصیه هایی کرده است. همچنین در سه جنگ معروف زبیری و مختار یعنی حروره، مذار و کوفه حضور داشت.