من برای سلمان رشدی اشک نخواهم ریخت


گزارش کردن صدای ایرانمشاور تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در توئیتی گفت: برای کسی که سال‌ها علیه اسلام و مسلمین نفرت می‌کند اشک نمی‌ریزم. اما آیا این تصادفی است که درست زمانی که در آستانه احیای توافق هسته ای هستیم، آمریکا مدعی ترور بولتن می شود و سپس چنین حادثه ای رخ می دهد؟ترور رشدی)؟!

مرندی: برای ترور سلمان رشدی اشک نخواهم ریخت