مصطفی تاج زاده به ۸ سال زندان محکوم شد


به گزارش صدای ایران از اختاز نیوز به نقل از اعتماد آنلاین، پوربابایی در توئیتی نوشت: موکل مصطفی تاج زاده طبق رای قطعی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت (۵ سال حبس تعزیری)، نشر اکاذیب (۲) متهم شد. سالها) و تبلیغ علیه نظام». ۱ سال) و مجموعاً به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است که ۵ سال آن طبق قانون قابل اجرا است و این رأی به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی موکل قطعی و در حال اجراست.

مصطفی تاج زاده به 8 سال زندان محکوم شد