مسئولی که بچه اش به خارج از کشور می رود بی شرف!به گزارش صدای ایران، مانیبان نوشت: عباسی گفت: مسئولان جمهوری اسلامی افتخار می کنند که فرزندانشان در آمریکا درس می خوانند.

حسن عباسی در پاسخ به جان فرزندان مسئولان در خارج از کشور گفت: مسئولی که فرزندش به خارج از کشور برود بی ناموسی است. باید به آبروی مسئولی که فرزندش به آمریکا می رود اهانت کرد.

وی گفت: مسئولان جمهوری اسلامی افتخار می کنند که فرزندانشان در آمریکا درس می خوانند.

وی البته تصریح کرد که منظورش مسئولان نظام جمهوری اسلامی است نه سایر شهروندان و مردم عادی را که در خارج از کشور درس خوانده و بازگشته اند، «محترم» خوانده است.

عباسی تاکید کرد: سرویس‌های اطلاعاتی خارجی برای فرزندان مسئولان تله می‌گذارند و هنگام نوشیدن تکیلا و ویسکی و رقصیدن در مهمانی از آنها فیلم می‌گیرند و با تهدید به انتشار فیلم از آنها می‌خواهند اطلاعاتی از پدرانشان بیاورند. .

عباسی با طرح این سوال که کدام یک از فرزندان مسئولانی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند تا امروز لوس شده اند؟ وی خطاب به کسانی که می گویند فرزندانشان در فلان دانشگاه آمریکایی یا اروپایی درس می خوانند و استاد می شوند، گفت: آنچه از یک استاد می دانیم، بزی در انباری است که ریش استادی دارد.