مزرعه به چنگال به دانیل استو باز می گردد! ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲ ساعت ۴-۷ بعد از ظهر

از بیش از ۲۵ ایستگاه چشایی لذت ببرید، جایی که سرآشپزها و کشاورزان با هم جفت شده اند تا با یکی از بسیاری از مواد اولیه خوشمزه محلی موجود در منطقه ما یک غذا برای شما درست کنند و درست کنند.

در سرتاسر محوطه‌های زیبا در باغ‌های گیاه‌شناسی دانیل استو (DSBG) نه تنها میزهای چشایی، بلکه نوشیدنی‌های تولید شده در کارولینای شمالی از تقطیر، شراب‌سازی و آبجوسازان برتر ایالت را خواهید دید.

اطلاعات بیشتر


مقاله قبلیجشن کوئینز در ۲۲ تا ۳۱ ژوئیه باز می گردد