مزخرفات پزشکی


هیچ چیز مانند تماسی از سوی سرویسی که لوازم CPAP را ارائه می‌کند، نمی‌گوید: «سلام، بیمه شما گفت که تحت پوشش نیستید» در روز دوشنبه.

من وب سایت ها را بررسی کرده ام و تماس گرفته ام. بله ما دارند بیمه برای سال آینده سپس در مورد منابع CPAP و همچنین قرار ملاقات با سند خواب تماس گرفت.

ای کاش ایالات متحده اصرار نمی کرد که به همه کسانی که در مراقبت از بیمار دست دارند، پاداش اجرایی خود را دریافت کنند. خوشحالم که هزینه زندگی دکترم را می دهم، این میلیون ها دلار برای مدیران است که اعصابم را خراب می کند.