مرگ تلخ ۵ نفر از اعضای خانواده در استخر کشاورزی / در تایباد رخ دادبه گزارش صدای ایران رئیس ایستگاه آتش نشانی تایباد گفت: امروز سه نوجوان و دو مرد میانسال در استخر کشاورزی واقع در محور تایباد حوالی خواف شهرستان تایباد غرق شدند.

ابتدا نوجوان دوازده ساله ای در این استخر گرفتار و در حال غرق شدن بود که چهار نفر از بستگانش برای کمک به او وارد استخر شدند.

به دلیل شکل و وضعیت استخر کشاورزی و عدم آشنایی مردم با فنون شنا، هر پنج نفر در آب گرفتار شده و غرق شدند.

این افراد سه برادر نوجوان، پدر این نوجوانان و یکی از بستگان نزدیک آنها بودند.