مرگ تلخ ۳ نفر در دریای خزر / سه نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدندگزارش کردن صدای ایرانرئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان با بیان اینکه گزارشی مبنی بر حضور ۶ نفر از اعضای یک خانواده در منطقه شنای ممنوعه روستای اوشیان چابکسر وجود دارد. غرق شدن نیروهای اورژانس به سرعت به کمک این خانواده رفتند و ۲ مرد و یک زن را نجات دادند و به بیمارستان امام سجاد رامسر منتقل کردند.

دکتر پیمان اسدی گفت: متاسفانه دو مرد و یک زن به دلیل عدم آشنایی با فنون شنا فوت کردند.

وی گفت: از ۳ نفری که به بیمارستان منتقل شدند حال عمومی یک مرد وخیم گزارش شده است.