مذاکرات وین به نقطه تعیین کننده ای رسیده استگزارش کردن صدای ایران به گزارش خبرگزاری دولت، یک دیپلمات ایرانی گفت: ثبات توافق در تعادل آن است. اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به نفس مسائل حفاظتی ادعایی ناشی از فشار سیاسی بوده و با فشارهای سیاسی ادامه یافته و ماهیت سیاسی دارد و نباید در آینده دستاویز سوء استفاده علیه ایران قرار گیرد.
وی در خصوص فضای مذاکرات در وین گفت: اکنون ساعت ها در وین تعیین کننده است و باید هرچه زودتر اطمینان طرف ایرانی را کسب کرد.
این دیپلمات ایرانی افزود: تمرکز بر برخی مسائل حاشیه ای که با موضوعات اصلی فاصله دارد نشان از عدم جدیت طرف مقابل دارد.
این دیپلمات ایرانی در پایان خاطرنشان کرد: اطمینان طرف‌های اقتصادی برای کار پایدار، طولانی‌مدت و بدون نگرانی با ایران، اصل خدشه‌ناپذیر توافق است.