مدارس البرز فردا ۱۳ مهر با تاخیر ۲ ساعته ادارات تعطیل استبه گزارش صدای ایران، مدارس استان البرز به دلیل طوفان گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا تعطیل شد و ادارات استان با دو ساعت تاخیر شروع به کار کردند.

به گزارش صدای ایران، با اعلام مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، به دلیل طوفان گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در استان، فردا مدارس استان البرز تعطیل و ادارات استان آغاز به کار می کنند. کار با ۲ ساعت تاخیر