رژیم لاغری سریع

محل از تجمع کنندگان در یاسوج


افراد دستگیر شده از جامعه شریف فرهنگیان نبودند

او در ادامه گفت: افراد دستگیر شده از جامعه شریف فرهنگیان نبودند، این شبکه در راستای ارتباط با جریان نفاق، قصد دارند تجمعات صنفی مانند تجمعات فرهنگیان را منحرف کنند و به خیابانی پیوند بزنند.

در روزهای گذشته فراخوانی برای تجمع فرهنگیان در ساعت ۱۰ صبح (دیروز) در فضای مجازی باز نشر شده بود و پلیس از معلمان تجمع مختصری در جلوی آموزش و پرورش بود که توسط نیروهای خدوم به آنها اعلام شد این تجمع در شرایط فعلی ممنوع بوده است. اکثریت این عزیزان محل را ترک کردند.

کمیته نیز با تمرد نسبت به دستور دلسوزه پلیس چندین قصد تجمع غیر قانونی و با رعایت مقررات جرایم مشهود و اختیارات پلیس را بر عهده گرفتند.