«متن نهایی» پیش نویس توافقنامه احیای برجام توزیع شدبه گزارش صدای ایران، اولیانوف نوشت:

“خبر فوری! هماهنگ کننده اتحادیه اروپا “متن نهایی” پیش نویس توافقنامه احیای برجام را توزیع کرد.

شرکت کنندگان در مذاکرات وین اکنون باید تصمیم بگیرند که آیا این پیش نویس را می پذیرند یا خیر.

در صورت عدم مخالفت، توافق هسته ای احیا می شود.