متن بیانیه دیدار نیروهای خط امام در پی درگذشت مهسا امینیبه گزارش صدای ایران به نقل از جماران; متن بیانیه شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام به شرح زیر است:

نام خداوند بخشنده

خبر ناگوار مرگ غیرطبیعی دختر جوانی که به نام ارشاد و هدایت بازداشت شده بود باعث تاسف، شوک و حیرت شد.

به راستی این هدایت و راهنمایی که به سلامت جسمی و روحی و روانی یک جوان صدها امید و آرزو آسیب می رساند و او را از زندگی محروم می کند چگونه است؟

بی‌تردید آنچه در ماه‌های اخیر به نام مبارزه با حجاب انجام می‌شود، روشی بسیار نادرست و متاثر از نگاه متحجرانه به دین، بدبینی نسبت به دیگران و سخت‌گیری نسبت به جامعه است.

متأسفانه سیاست هایی که در سال های اخیر جز لطمه زدن به حیثیت مردم و ترویج بی اعتمادی عمومی و تضعیف ارزش های دینی اثر دیگری نداشته است.

واضح است که در این بند، قوه قضائیه و سایر نهادهای مسئول موظف به مجازات عاملان در هر موقعیت و موقعیتی هستند، اما این انتظار پایانی بر این روند اشتباه نخواهد بود و همه دلسوزان، نخبگان، علما و فرهیختگان کشور و تصمیم گیران و تدبیر باید برای مهار و کاهش نفوذ این گونه افکار و روش ها چاره ای جدی بیندیشند و بدانند که غفلت از این امر نه تنها نظام جمهوری اسلامی بلکه ملت و ایران عزیز را به خطر می اندازد.

و صلح