ما سیاست خارجی خود را نه به غرب و نه به شرق گره نمی زنیم / نظرات کتبی خود را تا ساعت ۱۲ امشب ارائه خواهیم کردگزارش کردن صدای ایرانحسین امیرعبداللهیان در نشستی که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، در ادامه گفت: ما سیاست خارجی خود را نه به غرب و نه به شرق گره نمی زنیم. نه به چین، نه به روسیه، نه به انگلیس، نه به فرانسه و نه به آمریکا.

وی با بیان اینکه شاهد تعامل در چارچوب سیاست خارجی متوازن هستیم، گفت: در برخی کشورهای اروپایی با وجود تحریم برخی مبادلات به ۱۸۰ درصد رسیده است.

وی در بخشی دیگر از این دیدار با اشاره به بحث مذاکرات لغو تحریم ها گفت: اکنون در ابتدا و انتهای توافق هستیم.

وی تاکید کرد: از نظر فردی تصمیم کشور این است که در صورت رعایت خطوط قرمز و حقوق ما توافق کنیم.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه در حال تبادل پیام در ۳ موضوع هستیم، گفت: در روزهای آینده نظرات نهایی خود را اعلام خواهیم کرد و در صورت برآورده شدن این انتظارات، آماده ورود به مرحله نهایی سازی و اعلام توافق با حضور خارجی هستیم. وزرا.”

وی گفت: طرف آمریکایی اخیرا در دو موضوع انعطاف لفظی نشان داده است، اما این باید نوشته شود. مهم این است که موضوع ضمانت ها با واقعیت آمریکا مواجه شود.

وی گفت: نظرات خود را تا ساعت ۱۲ امشب به صورت مکتوب تقدیم هماهنگ کننده مذاکره خواهیم کرد.

این خبر تکمیل شد.