ما خواستار شفافیت حداکثری در خصوص شرایط زندان اوین هستیمگزارش کردن صدای ایرانجوزف بورل در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: در پی گزارش های تکمیلی از وضعیت زندان اوین من هستم

وی افزود: مقامات ایرانی مسئول جان همه زندانیان این زندان از جمله شهروندان اتحادیه اروپا هستند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: نگرانی عمیق خود را در این زمینه به حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اعلام کردم.

بورل تصریح کرد: ما خواستار شفافیت حداکثری در خصوص شرایط زندان اوین هستیم.