ما به طور جدی نظرات ایران را بررسی می کنیمگزارش کردن صدای ایرانتد پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در حالی که حدود یک هفته از پاسخ ایران وی به اظهارات پیشنهادی اتحادیه اروپا و مذاکرات وی منتظر پاسخ واشنگتن است، اعلام کرد: به محض تکمیل رایزنی ها پاسخ ایران را خواهیم داد.

وی در یک نشست خبری با توجیه تعلل کشورش در پاسخگویی به اظهارات ایران مدعی شد: ایران با چند اظهارنظر پاسخ داده است. این به این دلیل است که بررسی این نظرات و تعیین پاسخ مدتی طول کشیده است. ما به طور جدی این نظرات را بررسی می کنیم.