ما به دنبال بهترین راه برای مقابله با جرایم خشن هستیمبه گزارش صدای ایران سردار قاسم رضایی در کمیسیون مبارزه با سرقت ضمن قدردانی از اقدامات فرمانده انتظامی تهران بزرگ در راستای پیگیری های انجام شده در راه اندازی گشت های ویژه گفت: وظیفه مداری و احترام به انجام ماموریت های سلسله مراتبی و پیگیری سریع و تکلیف محور در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قابل تقدیر است.

معاون فرجا با تاکید بر اینکه به دنبال بهترین راه ممکن برای برخورد با جرایم خشن، جیب بری ها و اراذل اوباش در قرارگاه برخورد با جرایم خشن هستیم. هستند.

وی با اشاره به اینکه تلاش ما در گشت های ویژه پلیس مانند عقاب بر مجرمان به سمت عوامل خود است، گفت: گشت های پلیس باید با انگیزه قوی و آمادگی کامل بر اساس اطلس جرم در صحنه حاضر شوند.

بر اساس اعلام سایت پلیس، رضایی با اشاره به موثر بودن راه اندازی این گشت ها گفت: هر چند ممکن است مخالفان و دشمنان حرف های بی ربط بزنند، اما تاکید می کنم که این سم پاشی و تحریک آنها تاثیری در ماموریت های ما نخواهد داشت، اما ما را مصمم تر خواهد کرد ما خواهیم کرد. رضایی با تاکید بر اینکه باید در خصوص ماموریت های انجام شده توسط گشت های ویژه پلیس ارزیابی دقیق صورت گیرد، گفت: ایرادات و نقاط ضعف احتمالی باید برطرف شود تا اصل طرح ما تحت تاثیر برخی ایرادات قرار نگیرد.