ما به دشمن واقعی نگاه می کنیمگزارش کردن صدای ایران به گزارش فارس به نقل از اگزتان نیوز; سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: دشمنان در طول سالیان متمادی تلاش کرده اند با نفوذ در داخل سپاه، ابعاد و مقیاس قدرت ما را شناسایی کنند، اما اطلاعاتی تلاش های حفاظتی سپاه پاسداران راه را بر چشم و گوش دشمن بسته است.»

ما به دشمن واقعی نگاه می کنیم

سردار حسین سلامی گفت: نگاه ما به دشمن واقعی است، حفاظت ما درگیر جنگ مستقیم با تمام خدمات مجرب و مجرب استکبار است که سابقه فروپاشی نظام های بزرگ را دارد.

اگر این خدمات تاکنون نتوانسته اند کاری انجام دهند به خاطر تلاش نیروهای حفاظت اطلاعات در نیروهای مسلح و ارتش ما است که راه را بر چشم و گوش دشمن بسته است.