ماجرای نامه انتقادی بسیج دانشگاه تهران به اژهبه گزارش صدای ایران از اعتماد، بسیج دانشگاه تهران خطاب به محسنی آژه ای نوشت:

در مدت زمان جنابعالی مطالبات مختلفی در خصوص پرونده های مختلف از قوه قضائیه مطرح شده که اکثراً بی پاسخ مانده است.

افشای نام و رد پای تاج در پرونده ۹۰ هزار میلیاردی فولاد مبارکه و همچنین پرونده های متعددی که در دوران ریاست جمهوری وی با حمایت لابی مفسدان دولت قبل بی نتیجه ماند.

ضربه اصلی ریاست تاج از بین رفتن امید و اعتماد عمومی است و اتخاذ چنین رویکردی از سوی نهادهای نظارتی در قبال این اتفاقات و سکوت و عدم پاسخگویی آنها منجر به از دست رفتن سرمایه اجتماعی در طولانی مدت خواهد شد. اجرا کن.

از شما تقاضا داریم هرچه سریعتر به این موضوع ورود کرده و ضمن بررسی های لازم در مقابل افکار عمومی پاسخ دهید.

طبیعتاً بی توجهی به این امر که بدیهی ترین وظیفه دستگاه قضایی است موجب سلب اعتماد عمومی می شود.