لغو دیدار رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری کذب استبه گزارش صدای ایران، گزارش ها حاکی از آن است که اساساً برنامه ای برای دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه که لغو شود، وجود نداشته است!

این خبرگزاری در ادامه نوشت: طی یکی دو روز گذشته برخی اکانت های مجازی شایعاتی مبنی بر لغو دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب منتشر کردند.

بر این اساس برخی از این اکانت ها نیز داستان هایی درباره چرایی و چگونگی لغو این شایعه ساختند و در مرحله بعد این نظرات را تحلیل و تفسیر کردند!

اما واقعیت ساده این است که اساسا از ابتدا برنامه ای برای دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب در شهریور وجود نداشت!

به قول سید احمد خاتمی; سخنگوی هیأت رهبری مجلس خبرگان رهبری پیش از این از برگزاری دیدار خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب در اسفندماه خبر داده بود.