قیمه داخل ماست ریخته شد!


گزارش کردن صدای ایرانعلی نادری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) درباره آمار عجیبی که روز گذشته این خبرگزاری منتشر کرد، توضیحاتی ارائه کرد.

وی ضمن تایید اشتباه بودن ارائه آمار مربوط به جهش سرمایه گذاری در دولت رئیسی، گفت: قیمت ها در ماست ها ریخته شده است!

واکنش مدیر عامل خبرگزاری دولت درباره آمار سرمایه گذاری در دولت رئیسی/ نادری: قیچی به ماست ها ریختند!

P/Q