قیمت طلا و سکه امروز ۸ تیر ۱۴۰۱به گزارش صدای ایران امروز چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ قیمت طلا به شرح زیر است:

قیمت هر اونس طلا امروز
هر اونس طلا امروز با ۰.۰۷ درصد کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۸۲۱ دلار رسید.

جدیدترین نرخ گرم طلای ۱۸ عیار
قیمت طلا امروز کاهش یافت و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۰.۶۳ درصد کاهش از یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار و ششصد) تومان به یک میلیون و ۳۵۹ هزار و ۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار) رسید. و صد) تومان.

جدیدترین قیمت طلای ۱۸ عیار
همچنین هر مثقال طلای ۱۸ عیار با ۰.۶۹ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، ۵ میلیون و ۸۸۲ هزار (پنج میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار) تومان معامله شد.

جدیدترین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی به ۱۴ میلیون و ۳۹۴ هزار (چهارده میلیون و سیصد و نود و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۰.۱۲ درصد کاهش داشته است.

آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز به ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار (هفت میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۱.۰۲ درصد کاهش داشته است.

نرخ ربع سکه آخر
همچنین ربع سکه با ۰.۷۶ درصد کاهش نسبت به روز گذشته ۴ میلیون و ۹۴۲ هزار (چهار میلیون و نهصد و چهل و دو هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه داغ امروز
هر قطعه سکه گرمی در بازار داخلی ۲ میلیون و ۹۴۵ هزار (دو میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار) تومان قیمت گذاری شد.