قیمت دلار امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۱گزارش کردن صدای ایرانقیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران نسبت به نرخ اعلامی روز گذشته ۲۷۸۵۵ (بیست و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و پنج تومان) اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷ هزار و ۵۷۸ (بیست و هفت هزار و پانصد و هفتاد و هشت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷ هزار و ۸۵۵ (بیست و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و پنج تومان) بوده است.