قیمت دلار امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۱گزارش کردن صدای ایرانقیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران نسبت به نرخ اعلامی روز گذشته ۲۷۸۰۱ (بیست و هفت هزار و هشتصد و یک تومان) اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷ هزار و ۵۲۵ (بیست و هفت هزار و پانصد و بیست و پنج تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷ هزار و ۸۰۱ (بیست و هفت هزار و هشتصد و یک تومان) بوده است.