قیمت دلار امروز ۲ مرداد ۱۴۰۱گزارش کردن صدای ایرانقیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران نسبت به نرخ اعلامی روز گذشته ۲۷۷۸۲ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و دو تومان) اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷ هزار و ۵۰۸ (بیست و هفت هزار و پانصد و هشت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷ هزار و ۷۸۲ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و دو تومان) بوده است.