قیمت دلار امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۱ استبر اساس گزارش ها صدای ایرانقیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران نسبت به نرخ اعلامی روز گذشته ۲۷۷۰۶ (بیست و هفت هزار و هفتصد و شش تومان) اعلام شد.

بر این اساس، قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷ هزار و ۴۳۱ (بیست و هفت هزار و چهارصد و سی و یک تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷ هزار و ۷۰۶ (بیست و هفت هزار و هفتصد و شش تومان) بوده است.