قتل وحشیانه یک زن توسط پسرش در محوطه دانشگاه / متهم اعتراف کردگزارش کردن صدای ایرانیکم تیرماه سال جاری رسیدگی به پرونده فقدانی زن میانسال در شرق تهران در دستور کار دکتر حمیدرضا رستمی بازپرس شعبه یازدهم دادسرای جنایی پایتخت قرار گرفت.

بررسی های اولیه نشان داد زن میانسال اوایل خرداد ماه سوار خودروی پسرش شده اما به خانه بازنگشته و آخرین باری که این زن به همراه پسرش سوار بوده خودرو ۲۰۶ بوده که در پی آن تلفن همراهش خاموش شده است.

همین کافی بود تا بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی دستور دستگیری پسر جوان را به عنوان تنها مظنون پرونده صادر کند. به این ترتیب خیلی زود پسر جوان هدف تحقیقات قرار گرفت و در جریان تحقیقات در خصوص موضوع ناپدید شدن مادرش اظهارات ضد و نقیضی را مطرح کرد.

در اولین اقدام اعضای تیم جنایی به سمت خودروی مرد جوان رفتند و در بازرسی دقیق از خودروی ۲۰۶ آثار خون کشف و با مشاهدات گسترده اطلاعاتی متوجه شدند که مرد جوان همراه مادرش بوده است. در ماشین در دوره ناپدید شدنش.

از سوی دیگر، بررسی های بازپرس پرونده نشان داد دوربین های مداربسته اتوبان امام علی (ع) چهره مادر میانسال را در خودروی ۲۰۶ در زمانی که همراه فرزندش بوده ضبط کرده است و روکش های خودروی مذکور از بین رفته است. ساعتی پس از خاموش شدن تلفن همراه زن میانسال تغییر کرد.

با توجه به شواهد موجود در این پرونده مبنی بر خاموش شدن تلفن همراه زن میانسال در اتوبان امام علی(ع) و آثار خون وی در خودروی پسرش، پسر جوان به اتهام قتل دستگیر و برای تحقیقات به اداره آگاهی منتقل شد. .

اعتراف به قتل مادر در خودرو ۲۰۶

تحقیقات ادامه داشت تا اینکه بعدازظهر امروز چهارشنبه دوازدهم مردادماه متهم برای تحقیقات به دادسرای امور جنایی منتقل شد. وی با حضور محسن افچی بازپرس شعبه هفتم و محمدجواد شفیعی بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی به قتل مادرش اعتراف کرد.

مادرش می خواست سندی را که به عنوان وثیقه برای محکومیت او داده بود پس بگیرد

در تحقیقات اولیه مشخص شد مرد جوان به دلیل اینکه مادرش می‌خواست سندی را که به عنوان وثیقه برای محکومیت او داده بود پس بگیرد، با خودروی ۲۰۶ برخورد مرگبار را به همراه داشته است.

قاتل حرکت کرده و جسد مادرش را در بیابان های پردیس دفن کرده است

از سوی دیگر بررسی ها نشان داد مقتول در این درگیری توسط پسرش با مشت به سرش اصابت کرده و آدم کشی رسیده است این در حالی بود که قاتل پس از ارتکاب جنایت حرکت کرد و جسد مادرش را در بیابان های پردیس دفن کرد.

بازپرس جنایی پس از دریافت این اطلاعات مهم به کارآگاهان پزشکی قانونی، کارآگاهان اداره چهارم و تیم شناسایی پلیس آگاهی دستور داد تا برای کشف جسد مقتول به همراه متهم به محل مورد نظر در محوطه دانشگاه مراجعه کنند.

تحقیقات برای کشف زوایای پنهان پرونده توسط بازپرس جنایی و پلیس آگاهی برای کشف جسد مقتول ادامه دارد.