قتل هولناک زن توسط شوهرش در ورامین/ روی سر لیلا بنزین ریختم و فندک روشن کردم.گزارش کردن صدای ایرانرسیدگی به این پرونده از سال گذشته پس از انتقال جسد نیمه عمر زنی ۴۲ ساله به نام لیلا به بیمارستانی در قرچک ورامین آغاز شد. او ۷۵ درصد سوخته و تحت درمان قرار گرفت. او که به سختی می توانست صحبت کند به ماموران گفت که شوهرش او را آتش زده است. اما یک هفته بعد زن جوان بر اثر عفونت ناشی از سوختگی تسلیم شد.

با مرگ هولناک زن جوان مشخص شد که همسر ۵۰ ساله لیلا به نام شاپور او را قربانی خشم آتشین کرده است.

به این ترتیب شاپور مورد بازجویی قرار گرفت.

او با دروغ های خود سعی داشت روند رسیدگی به پرونده را به انحراف بکشاند اما زمانی که در بن بست اطلاعاتی گرفتار شد به قتل همسرش اعتراف کرد.

او صحنه جنایت را بازسازی کرد و در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

محاکمه مرد خشن در دادگاه

در ابتدای جلسه مادر لیلا از دامادش انتقام خواست.

سپس دختر نوجوان مقتول در جایگاه ویژه ایستاد و در حالی که اشک می ریخت گفت: مادرم به طرز دردناکی کشته شد. من از انتقام پدرم راضی نیستم و نمی توانم انتقام پدرم را بخواهم و او را اندوهگین کنم. اما حاضر نیستم پدرم بدون مجازات بماند و به زودی از زندان آزاد شود. شرایط روحی سختی دارم و حتی نمی توانم تصمیم درستی بگیرم.

سپس شاپور در برابر قضات ایستاد و جنایت آتشین را شرح داد.

روی سر لیلا بنزین ریختم و فندک روشن کردم

وی گفت: من و همسرم از همان ابتدای زندگی مشترک مدام با هم دعوا می کردیم، سر کوچک ترین مسائل با هم دعوا می کردیم و همه چیز به کتک می خورد، بعد از تولد دخترمان اوضاع بدتر شد. در این سال ها من و لیلا به خاطر دخترمان به زندگی مشترک ادامه دادیم. آخرین باری که از سر کار آمدم و لیلا برایم چای آورد. بنزین یک بطری بنزین آورده بودم که در باک موتورم بریزم. اما در اوج عصبانیت روی سر لیلا بنزین ریختم و فندک روشن کردم.

من هرگز از مرگ او راضی نبودم

سرش را پایین انداخت و ادامه داد: باور کنید از پشیمانی پیکر نیمه جان همسرم را به بیمارستان رساندم اما دیگر دیر شده بود، نمی خواستم همسرم بمیرد و دخترم بی مادر شود. اما در یک لحظه کنترل اعصابم را از دست دادم و اشتباه بزرگی مرتکب شدم. اعتراف می کنم که همیشه با لیلا درگیر بودم اما هیچ وقت راضی به مرگش نبودم.

در پایان جلسه قضات برای صدور حکم وارد دادگاه شدند.