فیلم جشن قهرمانی ایتالیا در مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۲


گزارش کردن صدای ایرانتیم های ملی والیبال لهستان و ایتالیا در فینال مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۲ از ساعت ۲۳:۳۰ یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در لهستان به مصاف هم رفتند و در پایان این عنوان به ایتالیا رسید.

جشن قهرمانی ایتالیا در مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۲

فیلم جشن قهرمانی ایتالیا در مسابقات جهانی والیبال 2022

P/Q