فشارها علیه ایران ادامه داردگزارش کردن صدای ایرانسخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: واشنگتن به فشارهای خود بر ایران ادامه خواهد داد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با الجزیره افزود: ما به اقدامات خود برای فشار بر ایران و واکنش به آنچه در منطقه انجام می دهد ادامه خواهیم داد. “

وی افزود: ما همچنان معتقدیم که بازگشت به توافق هسته ای ایران امکان پذیر است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین حال مدعی شد که واکنش اخیر ایران سازنده نبوده و اجازه تکمیل توافق را نمی دهد.

پرایس مدعی شد: پیش نویس اخیر ایران گامی در جهت اشتباه بود.