فروش اینترنتی دارو ممنوع


گزارش کردن صدای ایران به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، دکتر علیرضا رحیم نیا گفت: فروش اینترنتی دارو ممنوع است. زیرا ما نمی توانیم اصالت دارویی را که از طریق اینترنت به دست مصرف کنندگان و مردم عزیز کشورمان می رسد تایید کنیم.

وی افزود: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو را ممنوع کرده ایم. مگر اینکه زیرساخت های آن فراهم شود.

رحیم نیا با اشاره به راه اندازی خط پاسخگویی جوانان جمعیت در سامانه ۱۹۰ گفت: سامانه ۱۹۰ شش خط داشت که سه خط دیگر به این سامانه اضافه کردیم و اکنون ۹ خط دارد.

وی افزود: به دلیل وظایف محوله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خط ۶ را به سوالات، پیشنهادات و شکایات مردم به طرح جمعیت جوانان اختصاص دادیم.

دکتر رحیم نیا تاکید کرد: افرادی که در مراحل طرح افزایش جمعیت سوالی در خصوص ناباروری دارند و یا شاهد هزینه های بالای آزمایشگاهی و دارویی و یا رفتار نادرست و یا کم کاری پرسنل بوده اند می توانند از طریق خط ۶ سامانه ۱۹۰ با ما تماس بگیرند. اعتقاد به طرح افزایش جمعیت .

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت تصریح کرد: اگر مردم عزیز از مراکز درمانی و بهداشتی منطقه خود بازدید کردند و شاهد ترویج و ترویج سیاست های کاهش و کنترل جمعیت بودند، می توانند همچنین از طریق این سامانه با ما تماس بگیرید. خوشبختانه در بازدید از تعدادی از مراکز بهداشتی درمانی شاهد اجرای سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت در خصوص حمایت از خانواده و افزایش جمعیت بودیم.

رحیم نیا یادآور شد: به گفته نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت فعال ترین وزارتخانه در بحث جوانان جمعیت است و بر اساس وظایف قانونی که در بحث جوانان جمعیت انجام می دهد، بسیار جلوتر از سایر وزارتخانه ها است.
P/Q