فرمانده سابقی حفاظت سپاه به جاسوس برای بازداشت شد!


این یک شایعه ای بیش نیست

سردار نصیری در مورد این موضوع بیان کرد: متأسفانه شایعه مانع بنده به جرم جاسوسی توسط معاندین یا کسانی که هم بغضی نسبت به انقلاب و هم نسبت به سپاه دارند در حال انتشار است. من حقیر به عنوان یک سرباز ولایت از روزی که به مجموعه سپاه ورود کردم یکی از افتخاراتم این بوده که لباس خدمت را در این مکان و نهاد مقدس به تن کردم و طی این ۳۰ و اندی سال خدمت حقیر آن چه برای من افتخار پاسداری کرده است. برای نظام انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بوده که الحمدالله خدا را شاکرم که این توفیق را به این حقیر عنایت فرموده است.

همان طور که می دانم حقیر هنوز هم کار می کند و این شایعاتی است که در حال بیان آن است و به نوعی در مجموعه های داخلی و هم خارجی به آن می پردازد، این یک شایعه ای بیش نیست.