فرقان نازل شده چیست؟صدای ایران– نام: فرقان (پسر) (عربی) (مذهبی و قرآنی) (تلفظ: forqān) (فارسی: Farqan) (انگلیسی: forghan)
معنی: جداکننده حق از باطل، آن چیزی که حق را از باطل جدا می کند، (العالم) (بیست و پنجمین سوره قرآن کریم با هفتاد و هفت آیه)، نام دیگر قرآن، جداکننده حق و باطل، نام سوره ای از قرآن کریم

لغت نامه دهخدا

فرقان. [ ف ُ ] (اِ) م فرق، به معنای مثقال و پیمانه معروف مدینه. رجوع به تفاوت شود.
فرقان. [ ف ُ ] الف) آنچه را که میان حق و باطل تشخیص می دهند. || شکافتن دریا. (اکثر اعراب) (اقرب الموارد). || ظرف (نزدیک به منابع). || فیروزه (پایان عرب). پیروزی. (نزدیک به منابع). || مدرک و بیان روشن. (نهایه عرب). اثبات (نزدیک به منابع). || صبح. (اکثر اعراب) (اقرب الموارد). || سپیده دم. (نهایه عرب). شعبده بازی. (نزدیک به منابع). || فرزندان. || (اِخ) قرآن. (اکثر اعراب) (نزدیکترین منابع):
خداوند اطاعت از رسول و سلطان را خواست
در فرقان در هر سه موضوع تفاوتی نبود.
عنصری
فرقان از نظر عوام عالی بود
اما بزرگتر از مردم فهیم.
منوچهری
او پیام آور این شاعران است
شعر او متفاوت است و معانی آن در سراسر سنن است.
منوچهری
کندر به گزارش فرگان به خلق ادامه می دهد
هیچکس دوست احمد مختار نیست.
ناصر خسرو
ورت برای لذت نفسانی آرزو می کند
قبل از سخنرانی آدم و حوا.
ناصر خسرو
قرائت فرقان، زهد، علم و عمل
هر چهار نفر ما را کشتند.
ناصر خسرو
جای تعجب نیست که جز یک نقش چیزی از فرگان نگرفتی
مرد کوری که جز گرمای خورشید چیزی نمی بیند.
شنیده شد
او پس از سه مرحله به دنیا آمد
بعد از سه کتاب فرقان رسید.
خاقانی
اگر همه چیز زهر است، آفرینش زهر، آفرینش اندیشه نیست
که پادزهرش فاروق از فرغان آمده است.
خاقانی
خود سلطان درویش احمد مرسل خاص نیست؟
که به دستور او از نون والقلم طغرا است.
خاقانی
|| روز الفرقان; روز جنگ بدر. (نهایه عرب). || تورات (اکثر اعراب) (نزدیکترین منابع). || برای جدا کردن. (نهایه عرب). جدا کردن بخش هایی از چیزی (نزدیک به منابع). رجوع به تفاوت شود. || حکم به چیزی. (نهایه عرب). تفکیک حق و باطل. (مترجم جرجانی، عادل عادل). || شکافتن دریا (اکثر اعراب) (نزدیکترین منابع). || (ص) جداکننده بین حق و باطل. (مترجم علامه جرجانی، عادل عادل).

فرهنگ فارسی

جدا کردن، جدا کردن حق و باطل از یکدیگر و جدا کردن از یکدیگر معنای آن
۱- (صفت) آنچه حق را از باطل جدا می کند.
اختلاف جمع یعنی مثقال و پیمانه معروف مدینه.
فرهنگ لغت معین
(خز) [ ع . ] ۱ – (ص) آنچه حق را از باطل جدا می کند. ۲ – (اِ.) قرآن.
میان فرهنگ لغت
۱. بیست و پنجمین سوره قرآن کریم مکی دارای ۷۷ آیه است.
۲. قرآن.

دایره المعارف اسلامی

[ویکی اهل البیت] «فرقان» یکی از نام ها و صفات قرآن است که در آیه اول سوره فرقان آمده است: بزرگ (و مبارک) کسی است که فرقان (کتاب جداکننده حق از باطل) را بر او نازل کرد. بنده تا هشداری برای جهانیان باشد.

ظاهراً «الفرقان» در آیه ۱۸۵ سوره بقره و آیه ۴۳ سوره آل عمران نیز به معنای «قرآن» است. «فرقان» از «فرق» به معنای «آنچه برای جداسازی حق از باطل به کار می رود» گرفته شده است.

در «فرقان» نامیدن قرآن مطالبی گفته اند; نظریه معروف این است که مانند قرآن; فرق حق و باطل است و آن دو را از هم متمایز می کند، «فرقان» نامیده می شود. نظرات دیگر در این زمینه به شرح زیر است:

ویکی علوم اسلامی (فرهنگ علوم قرآن، اسامی و صفات قرآن).
wikiahlb: فرگان
[ویکی فقه] فرقان (ابهام زدایی). فرقان ممکن است به معانی زیر اشاره داشته باشد: • سوره فرقان، سوره بیست و پنجم قرآن کریم • فرقان (قرآن)، یکی از نام های قرآن کریم.


ویکی‌فقه: فرقان_(ابهام‌زدایی_)
[ویکی فقه] فرقان (قرآن). یکی از نام های قرآن فرقان است.

«فرقان» یکی از نام ها و صفات قرآنی است که در آیه اول سوره فرقان آمده است: «بزرگ (و مبارک) کسی است که فرقان (کتاب جداکننده حق از باطل) را نازل کرد. به بنده اش باشد تا مایه هشداری برای جهانیان باشد». قرآن. «فرقان» از «فرق» به معنای «آنچه برای جداسازی حق از باطل به کار می رود» گرفته شده است.

فرقه

در «فرقان» نامیدن قرآن مطالبی گفته اند; نظریه معروف این است که مانند قرآن; فرق حق و باطل است و آن دو را از هم متمایز می کند، «فرقان» نامیده می شود. نظرات دیگر در این زمینه چنین است: ۱. زیرا قرآن به تدریج طی ۲۳ سال به صورت پراکنده نازل شد; ۲. زیرا از سایر معجزات جداست و بر صفحه و وسعت زمان مانده است; ۳. قرآن حلال را از حرام، حق را از دروغ، صالح را از باطل، حق را از باطل، مؤمن را از کافر، راه هدایت را از گمراهی و راه را جدا می کند. بهشت از جهنم؛ ۴. چون قسمت ها و سوره ها و آیات قرآن جداگانه نازل شده است; ۵. زیرا قرآن از مقام الوهیت صادر و بر قلوب پیامبران نازل شده است.
ویکیفقه: فرقان_(قرآن)

دایره المعارف عمومی

سوره فرقان بیست و پنجمین سوره قرآن است و ۷۷ آیه دارد. همانند دیگر سوره های مکی، تأکید این سوره بر مسائل مبدأ و معاد، نبوت حضرت محمد (ص) و مبارزه با شرک و بت پرستی است. در ادامه سوره صفات مؤمنان واقعی را برمی شمارد. نام سوره از آیه اول آن گرفته شده است که از قرآن به عنوان تقسیم (جداکننده حق و باطل) یاد شده است.

ترجمه فارسی فرگان

ویکی: فرقان
فرقان (ابهام زدایی). فرگان ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:
فرقان (سوره)، سوره ای از قرآن
گروه فرقان، نام یک گروه مبارز مخالف جمهوری اسلامی ایران
فرغون وسیله حمل و نقل دستی
ویکی: فرقان (ابهام‌زدایی)

آیه
خوشا به حال کسی که فرقان را بر بنده خود نازل کرد تا پیامبر جهانیان باشد.[۱]

ترجمه

بزرگوار و خوشا به حال کسی که قرآن را بر بنده خود نازل کرد تا جهانیان را انذار کند.

تفسیر

بهترین ملاک علم: این سوره با جمله «تبارک» که از کلمه «نعمت» است آغاز می شود و می دانیم که داشتن چیزی مبارک به معنای ماندگاری و حسن و فایده کامل است.

می فرماید: «کسی که قرآن را بر بنده خود نازل کرد تا هشداردهنده جهانیان باشد، فنا ناپذیر و مبارک است».

جالب است که برکت ذات خداوند از طریق نزول فرقان یعنی قرآن جداکننده حق از باطل معرفی می شود و این نشان می دهد که بزرگترین خیر و برکت این است که انسان وسیله ای برای شناخت و شناخت داشته باشد. حقیقت از باطل – در دست او. دارند! البته مقام عبودیت و عبودیت محض است که شایستگی نزول دین و پذیرش معیارهای شناخت حق از باطل را به همراه دارد. [۲]

نکته ها

ممکن است کلمه «نعمت» از کلمه «نعمت» به معنای ثابت و پایدار باشد و ممکن است از کلمه «نعمت» به معنای خیر بسیار آمده باشد، یعنی نازل کننده قرآن مصدر است. از نعمت های بسیار است و مصداق برکت و خیر او همین نزول است. قرآن است. بله، چه نعمتی بالاتر از شریعت الهی که میلیاردها انسان را در طول تاریخ از تاریکی به سوی روشنایی هدایت کرده است.

نزول اگر به صورت «انزلنا» باشد به معنای یکبار برای همیشه نازل کردن است، اما اگر به صورت «نزله» باشد به معنای نازل شدن تدریجی است و قرآن هر دو قسم را دارد. از تبار؛ یک بار در شب قدر به صورت دافعه بر پیامبر نازل شد که آن را در شب قدر نازل نمی کنم.[۳] و بار دیگر در مدت ۲۳ سال به تدریج نازل شده است «نزل الفرقان» چنانکه در جای دیگری از قرآن می خوانیم: «و القرآن فرقانه است که بر مردم با مکث خوانده شود و آن را بخوانند. نازل می شود».[۴] ما قرآن را قطعه قطعه نازل کردیم تا به تدریج برای مردم تلاوت کنی.

۱- قرآن از منبع مبارکی صادر شده است. «برکات نازل کننده»

۲- نظام خلقت انسان (آفرینش او که به قدرت خدا انجام شد) شایسته ستایش است «فتابرک الله احسن الخالقین».[۵] و نظام تشریعی او (نزول قرآن و تدوین احکام دینی). «برکات نازل کننده»

۳- قرآن به تدریج نازل شد. “نازال”

۴- قرآن بهترین وسیله شناخت حق از باطل است. «الفرقان»

۵- اگر کتب آسمانی و پیامبران نبود انسان سرگردان و گم می شد. «الفرقان»

۶- بندگی میدان دریافت وحی است. «الفرقان بر بنده اش نازل شد»

۷- رسالت پیامبر اسلام جهانی است. “لیل آلامین”

۸- وظیفه پیامبران انذار است. “متاسفانه”[۶]

مشترکین

[۱] فرقان-۱

[۲] مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده تفسیر نمونه، ۵ جلد، دارالکتب الاسلامیه – ایران – تهران، چاپ: ۱۳، ۱۳۸۲ق.

[۳] ارزش، ۱.

[۴] اسراء، ۱۰۶.

[۵] مؤمنان، ۱۴.

[۶] قرائتی، محسن، تفسیر نور، ۱۰ جلد، فرهنگسرای درسهایی از قرآن – ایران – تهران، چاپ: ۱، ۱۳۸۸ق.