فرجا یعنی چی؟گزارش کردن صدای ایرانسازمان حفاظت اطلاعات فرجا یک سازمان اطلاعاتی زیر نظر فرمانده معظم کل قوا (رهبر جمهوری اسلامی) و وابسته به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه رصد و کنترل اطلاعات، ارتباطات و اسناد را بر عهده دارد. روی فرجه

رئیس این سازمان مستقیماً توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود. این سازمان با نام اختصاری «صحففرجا» و در حال حاضر سرتیپ پاسدار محسن فتحی زاده ریاست آن را بر عهده دارد.

فرجا مخفف چیست؟

سخنگوی نیروی انتظامی کشور گفت: «ناجا» به معنای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است، با توجه به اینکه نیروی انتظامی از نیرویی به فرماندهی کل تبدیل شده است، واژه «فرجا» به معنای فرماندهی نیروی انتظامی است. «ناجا» جایگزین جمهوری اسلامی ایران شد.

به گفته این مقام انتظامی، تابلوهای ناجا در جاده ها تا یک سال آینده به فرجا تغییر می کند.

این سازمان در ابتدا با نام سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تشکیل شد که نیروی انتظامی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی در آن حضور داشتند. طرح ادغام این ۳ اداره توسط این سازمان پیگیری و تکمیل شد.

وظایف فرجا

سازمان حفاظت اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی با ترکیبی از دستیاران متخصص و دفاتر تابعه وظایف قانونی خود را در قبال فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر انجام می دهد:

کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز فرجا.

کشف و خنثی کردن توطئه ها و براندازی، جاسوسی و خرابکاری.

تهیه طرح ها و دستورالعمل های حفاظتی در زمینه حفاظت از اخبار، اطلاعات، اسناد، تأسیسات، اماکن، تجهیزات و پرسنل و نظارت بر اجرای آنها.

آموزش و راهنمایی فرجا در زمینه های حفاظت و آموزش تخصصی پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات.

گزارش اطلاعات و اخبار امنیتی ملکی دریافت شده توسط وزارت اطلاعات.

کشف و شناسایی فعالیت‌های سیاسی پرسنل و نفوذ جنبش‌ها و سازمان‌های سیاسی در فراجا.

کشف و شناسایی موارد ناکارآمدی و تخلفات و تخلفات مختلف در انجام مأموریت و گزارش آن به مراجع ذیربط.

اطلاع فرماندهان از مواردی که برای انجام مأموریت آنها ضروری است و در صلاحیت آنهاست یا خیر.

بررسی صلاحیت امنیتی فرجا.

انجام کلیه امور مربوط به صدور پروانه حمل اسلحه شکاری و کمری و مهمات مربوطه در سطح فرجا.

برنامه ریزی و اجرای عملیات فنی حفاظت اطلاعات و کنترل ارتباطات در سطح بین المللی.