فرانسه دست به دامن ایران شد/ ایران یک بازیگر بزرگ در منطقه و جهان


ایران با پیمان آتلانتیک شمالی موافق نیست

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایران با پیمان آتلانتیک شمالی موافق نیست گفت: علیرغم این مواضع طرف‌های درگیر بحران را به آرامش فراخوانده تهرانیم و معتقدیم که جنگ، راه حل پایانی این درگیری نیست.

جمهوری اسلامی ایران، اولین جنگ و روسیه، در مقابل را به حل بحران از نظر حقوق بین الملل دعوت کرده است، مواضع هوشمند جمهوری اسلامی ایران در قبال روسیه و باعث می شود تا امروز ایران به عنوان یکی از آن ها در میانجیگری قرار گیرد. دارد، مطرح شود.