فاطمه سپهری کیست؟صدای ایران-فاطمه سپهری، فعال سیاسی، فعال در عرصه حقوق زنان، دموکراسی خواه و زندانی سیاسی اهل ایران. وی و برادرش محمدحسین سپهری از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی هستند. فاطمه سپهری به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب» به حبس و شلاق محکوم شد.

فاطمه سپهری متولد ۱۳۴۳ است، در سال ۱۳۸۲ در سن ۴۰ سالگی در کنکور دانشگاه شرکت کرد و موفق شد در دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شود و مدرک کارشناسی خود را از این دانشگاه دریافت کند.

فاطمه سپهری فرزند ابراهیم در اوایل دهه ۶۰ در جریان جنگ ۸ ساله ایران و عراق شوهرش را از دست داد و سرپرستی فرزندش به حکم دادگاه به پدرشوهرش (به عنوان قیم قانونی) واگذار شد. برخلاف رضایت سپهری

فعالیت سیاسی و بازداشت

فاطمه سپهری در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال زن در ایران است که از بیانیه ۱۴ فعال سیاسی برای کناره گیری خامنه ای از دولت و گذار از جمهوری اسلامی و پس از آن در مرداد ماه حمایت کردند. در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۷ به همراه برادرش محمدحسین سپهری توسط ماموران امنیتی مشهد دستگیر و ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و سپس به زندان مرکزی (وکیل آباد) مشهد منتقل شد.

ادامه اعتراضات و نپذیرفتن عفو ​​خامنه ای

وی (پس از تقریباً ۹ ماه حبس) در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ به دلیل همسر شهید بودن آزاد شد. اما او پس از آزادی مشروط در پیامی ویدئویی گفت:

کوتاه نمی آیم، آرام نمی نشینم، حرف های زیادی برای گفتن دارم؛ این راه را ادامه می دهم و ساکت نمی نشینم.

وی پیش از این نیز (۳۱ فروردین ۱۳۹۸) به آزادی خود بر اساس عفو رهبری اعتراض کرده و گفته بود:

من عفو ​​رهبر را نمی‌خواهم، چون رهبری را قبول ندارم، کاری نکردم [جرمی انجام نداده‌ام]. [سران حکومت جمهوری اسلامی] جنگ تحمیلی راه انداختند و بچه هایم را بی پدر کردند و ۳۸ سال از عمرم را گرفتند، حالا می خواهند مرا عفو کنند! من چیکار کردم؟! اول همه اتهاماتم را ثابت کنند، بعد ببرند زندان، به من زندگی بدهند و اعدامم کنند. من عفو ​​خامنه ای را نمی خواهم. به کسانی که رهبر را دوست دارند عفو کنید.

اتهامات و محکومیت ها

وی نیز مانند برادرش (محمدحسین سپهری) و دیگر امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی به توهین به اسلام، توهین به خمینی و خامنه ای، براندازی نظام جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با ضد نظام متهم شد. رسانه ها و تشویش اذهان مردم. public, spreading lies, disrupting national security, disturbing public order by gathering,[intheinitialsentenceto6yearsofimprisonment[andafterthesentencewasreducedto3yearsandsixmonthsofimprisonmentandalsotwice(onceHewassentencedto70lashesandanothertimeto84lashesand154lashesintotalalthoughthissentencewassuspendedfor5yearsduetobeingamartyr’scomrade-in-arms(andontheconditionofrefrainingfromprotestingandreactivating);Howeverfromthetimeofhisre-arrest(October72019)untilhisconditionalrelease(May252019)hespentnearly9monthsinprison[درحکماولیه،به۶سالحبس[وپسازکاهشیافتنحکم،به۳سالوششماهحبسونیزدوبار(یکبار،به۷۰ضبهوردیگر،به۸۴ضربه،وروی‌هم‌رفته،۱۵۴ضربه)شلاق،محکومشدکهالبتهاینحکمبهدلیلهمرزمشهیدبودن،به‌مدت۵سال(وبه‌شرطخودداریازاعتراضوفعاالیتِدوباره۱۳۱۳۱۰)،تعالیقشدروحاداز۱۳۱۳۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰۱،۲۱۲۶۱۲۱۲۶۱۲۱۲۱۲۱۲۶۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰۱۱۰۲۱۶۱۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۶۱۶۱۱۶۱۲۶۱۱[intheinitialsentenceto6yearsofimprisonment[andafterthesentencewasreducedto3yearsandsixmonthsofimprisonmentandalsotwice(onceHewassentencedto70lashesandanothertimeto84lashesand154lashesintotalalthoughthissentencewassuspendedfor5yearsduetobeingamartyr’scomrade-in-arms(andontheconditionofrefrainingfromprotestingandreactivating);Howeverfromthetimeofhisre-arrest(October72019)untilhisconditionalrelease(May252019)hespentnearly9monthsinprison[درحکماولیه،به۶سالحبس[وپسازکاهشیافتنحکم،به۳سالوششماهحبسونیزدوبار(یکبار،به۷۰ضبهوباردیگر،به۸۴ضربه،وروی‌هم‌رفته،۱۵۴ضربه)شلاق،محکومشدکهالبتهاینحکمبهدلیلهمرزمشهیدبودن،به‌مدت۵سال(وبه‌شرطخودداریازاعتراضوفعالیتِدوباره)،تعلیقشد؛بااینحال،اززمانبازداشتِدوباره(۷مهر۱۳۹۸)تاآزادیمشروط(۲۵اردیبهشت۱۳۹۹)،نزدیکبه۹ماهرادرزندانگذاراند

سپهری (مانند سایر زندانیان عقیدتی – سیاسی) از حق داشتن وکیل (منصوب) محروم بود و مدتی حق دسترسی به تلفن و ملاقات با خانواده را نداشت.

شکنجه، ابتلا به ویروس کرونا و سوء قصد به جان برادرش

برادر فاطمه سپهری، م.مدحسین سپهری نیز به دلیل امضای بیانیه ۱۴ فعال سیاسی بازداشت و زندانی شد. برادرش به دلیل عدم مرخصی در زمان شیوع ویروس کرونا (مانند عباس وحیدیان شاهرودی و برخی دیگر از زندانیان مذهبی – سیاسی) به ویروس کرونا مبتلا شد.

اصغر سپهری برادر دیگر فاطمه سپهری گفت: مقامات قوه قضائیه از بیماری کرونا به عنوان ابزاری برای شکنجه زندانیان سیاسی استفاده کرده اند.

فاطمه سپهری همچنین در یکی از مصاحبه های خود گفته است که برادرش (محمد حسین) به دلیل افشاگری در مورد اعدام در زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد) از ملاقات با اعضای خانواده اش منع شده است.

همچنین توسط حکومت جمهوری اسلامی، برادرش محمدحسین سپهری و چند نفر دیگر از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی از جمله عباس وحیدیان شاهرودی، رضا مهرگان و جواد لعل محمدی به قتل رسید.

واکنش به دستگیری درخواست کنندگان استعفای خامنه ای

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، عبدالرسول مرتضوی، هاشم قرین، محمد نوری زاد، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری و چند تن دیگر را نام برد و حبس طولانی مدت آنها را به دلیل “درخواست تغییرات سیاسی” محکوم کرد و خواستار شد. آزادی فوری آنها تبدیل شد.