غرب آفریقا: “از 16 کشور 14 کشور برنامه ریاضت اقتصادی را که توسط صندوق بین المللی پول ترویج شده است ، اجرا خواهند کرد”
دولتهای آفریقای غربی برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از همه گیری کووید -19 در حال آماده سازی برای کاهش هزینه های دولت طی 5 سال آینده هستند. این توسط سازمان غیردولتی Oxfam تأیید شده است. اقدامات مساعدت شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال گذشته و امسال به اتمام رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید