علت انفجار مهیب در آبادان اعلام شد/ حادثه در واحد تولید گوگرد در جریان بود!


گزارش کردن صدای ایران از ایرنا، این روابط عمومی پنجشنبه شب اعلام کرد: این حادثه عامل وقوع این حادثه است صدای انفجار در آبادان خسارت جانی و مالی نداشته است.

علت انفجار مهیب در آبادان اعلام شد/ حادثه در واحد تولید گوگرد در جریان بود!

بک فایر آتشی است که از دهانه اگزوز یا کوره رخ می دهد و با تولید صدایی شبیه انفجار همراه است.

علت انفجار مهیب در آبادان اعلام شد/ حادثه در واحد تولید گوگرد در جریان بود!

خاطرنشان می شود: پالایشگاه نفت آبادان یکی از بزرگترین پالایشگاه های ایران است که محصولاتی مانند گاز مایع، بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز، سوخت جت، نفت کوره، انواع روغن موتور پایه، قیر، انواع حلال های نفتی تولید می کند. گوگرد، نفتا (خوراک معطر پتروشیمی بندرامام) تولید می کند.