عضلات ران چیست؟


عضلات لگن گروهی از ماهیچه‌ها هستند که از لگن منشا می‌گیرند و تا جلوی ساق پا امتداد می‌یابند. آنها در بسیاری از حرکات روزانه از جمله راه رفتن، دویدن، پریدن و چمباتمه زدن شرکت می کنند. وقتی از ما پرسیده می شود، اغلب ماهیچه های پشت ساق را به عنوان عضلات لگن توصیف می کنیم. این عضلات مسئول …[Read More]

جزوه ماهیچه های لگن چیست؟ او اولین بار در Fresh Fit Health شروع به کار کرد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر