ظریف از آمریکا انتقاد می کند، دوباره در داخل به او حمله می کنند!


ظریف از آمریکا انتقاد می کند اما در داخل به او حمله می کنند!

به گزارش صدای ایران، دیاکو حسینی، کارشناس ارشد سیاست بین الملل نوشت: ظریف از اسرائیل انتقاد می کند، در داخل به او حمله می کنند. ظریف از آمریکا انتقاد می کند و در داخل به او حمله می کنند.

ظریف از مذاکره کنندگان انتقاد نمی کند، آنها همچنان به او حمله داخلی می کنند. این پدیده عجیب را فقط می توان با اصطلاح ظریف فوبیا توضیح داد.

ظریف از آمریکا انتقاد می کند اما در داخل به او حمله می کنند!