طرفی که باید حسن نیت خود را برای باغست ثابت کند آمریکاستگزارش کردن صدای ایرانناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر خود نوشت: جمهوری اسلامی ایران توافق طرفی که در ازای آن باید حسن نیت و تعهد خود را ثابت کند، دولت آمریکا بوده و هست.

وی ادامه داد: ما همچنان متعهد به دستیابی به یک توافق خوب، قوی و با ثبات هستیم که منافع پیش بینی شده در برجام برای ایران را تضمین کند.

کنعانی تاکید کرد: رسیدن به چنین توافقی به تصمیم و اراده آمریکا بستگی دارد.