ضرب و شتم دانش آموزان توسط رانندگان در جندی شاپور


ضرب و شتم دانش آموزان توسط رانندگان در جندی شاپور

گزارش کردن صدای ایران از رکنا، دانش آموزان جندی شاپور مدعی هستند که مدتی است توسط رانندگان سرویس مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. ادعایی که باید توسط پلیس و قوه قضائیه بررسی شود تا در صورت صحت آن، موانع لازم برای جلوگیری از تکرار انجام شود.

کتک خوردن دانشجو توسط راننده دانشگاه جندی شاپور اهواز! / ادعایی که باید مورد بررسی قضایی قرار گیرد

تصاویر دریافتی خبرنگار رکنا در خوزستان، ضرب و شتم دانشجوی دانشگاه جندی شاپور توسط راننده سرویس دانشگاه را نشان می دهد.

چندی پیش فیلم درگیری و توهین یکی از رانندگان خدمات خوابگاه شهدا در فضای مجازی منتشر شد.

در تصویری که به تازگی منتشر شده، این دانشجو مدعی است که به راننده به دلیل خروج زودتر از موعد مقرر اعتراض کرده و درگیر شده و پس از تشنج لفظی، دانشجوی معترض مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.