صعود شبانه قیمت دلار / دلار وارد کانال تاریخی شد


قیمت دلار به مرز ۳۵ هزار تومان می رسد؟

در شرایط فعلی دو نگاه به بازار امروز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه وجود دارد.عده ای از معاملهگران در انتظار تداوم پیشروی قیمت دلار در بازار امروز هستند.

این دسته از بازیگران آرزویی می‌گویند که نرخ دلار به بالای مرز مقاومتی ۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسد که مرز ۳۵ هزار تومان را لمس کند.

برگرفته از اقتصادنیوز