صدا و سیما بدون انجام کار مفید ۲۲ میلیارد تومان دریافت می کندبه گزارش صدای ایران، عباس عبدی در پاسخ به این سوال که دلیل این شکل از فساد در فولاد مبارکه که بسیاری از نهادها، اهالی سیاسی و غیرسیاسی، رسانه ها و حتی فعالان فضای مجازی به آن آلوده شده اند چیست؟ وی تصریح کرد: این وضعیت چند علت اساسی دارد; رسانه ها در ایران کارکرد اصلی خود را ندارند. باید اطلاع رسانی کنند و نظارت کنند و نمی کنند، اما فضای عمومی رسانه های اصلی به بیراهه کشیده شده است و دیگر رسانه ها هم نمی توانند این نوع رسانه ها را کنترل کنند.

صدا و سیما بدون انجام کار مفید ۲۲ میلیارد تومان دریافت می کند

وی تصریح کرد: همچنین نظام حرفه ای مستقل خبرنگاری وجود ندارد و همه چیز دولتی است. صدا و سیما بدون انجام کار مفید ۲۲ میلیارد تومان دریافت می کند و طبیعی است که حقیقت به حاشیه برود.

عبدی در پایان گفت: بنابراین وقتی این رسانه ها کارکرد واقعی خود را نداشته باشند، اساساً آلوده می شوند، البته آلوده می شوند و بیشتر هم آلوده می شوند.