شهردار شیراز کیست؟


گزارش کردن صدای ایراناحسان اصنفی در سال ۱۳۵۹ در شیراز به دنیا آمد. وی دارای مدرک کارشناسی راه و ساختمان از دانشگاه شیراز و فوق لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است.

شهردار منتخب شیراز کارنامه درخشانی در کارنامه کاری خود دارد. وی برای چهارمین دوره نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز و عضویت در کمیسیون های حمل و نقل و ترافیک، برنامه و بودجه، ساخت و ساز و کمیسیون ماده ۱۰۰ بود.

وی طراح، ناظر و مجری مجموعه های عظیم ساختمانی از جمله پردیس ۲۰۰ هکتاری دانشگاه آزاد شیراز، مساجد داراب و سرستان، خرمه و زاهد شهر، مشاور عمرانی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و عضویت در کمیته فنی نهضت مسجدسازی و دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز. که در کارنامه کاری او دیده می شود.

سوابق کاری و حرفه ای احسان اصنافی

شهردار شیراز کیست؟

از مهمترین سوابق وی می توان به نایب رئیسی شورای اسلامی شهر شیراز در دوره ششم (عضو کمیسیون های حمل و نقل و ترافیک، برنامه و بودجه، ساخت و ساز، کمیسیون ماده ۱۰۰)، عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز (عضو شورای اسلامی شهر شیراز) اشاره کرد. عضو و دبیر هیأت رئیسه، عضو کمیسیون) امور عمرانی، حمل و نقل، برنامه ریزی و بودجه، معماری و شهرسازی، عضو مجمع و ناظر هیأت مدیره سازمان ترافیک، عضو مجمع و ناظر هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات، عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ و عضو کمیسیون مشاغل مزاحم، طراح، ناظر و مجری به مجموعه های عظیم ساختمانی از جمله پردیس ۲۰۰ هکتاری دانشگاه آزاد شیراز، مساجد اشاره کرد. شهرستان داراب و سرستان، خرمه و زاهد شهر، مشاور ساختمانی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و عضو کمیته فنی نهضت مسجدسازی و دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز.

پس از رای گیری سید احسان اصنافی ۸ رای و علی حسین رعیتی فر پنج رای به دست آوردند تا اصنافی شهردار منتخب شورای ششم باشد.