شهادت افسر پلیس دامغان توسط یک بیمار مسلح/ متهم دارای بیماری روانی استگزارش کردن صدای ایرانمتاسفانه بیمار بستری که پیش از ظهر امروز به اورژانس بیمارستان ولایت منتقل شد؛ پس از معاینه توسط کادر درمان اورژانس، به اورژانس اجتماعی اطلاع داده می شود. به محض رسیدن عوامل اورژانس اجتماعی با پلیس برای کنترل بیمار تماس گرفته می شود. زمانی که دو مامور پلیس به محل رسیدند متاسفانه بیمار در حین فرار افسر پلیس را کشت. او خود را مسلح کرد و به او شلیک کرد و این افسر وظیفه شناس را کشت.

پس از این اتفاق ناگوار، بیمار دستگیر و تحویل نیروی انتظامی شهرستان دامغان شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این خصوص گفت: امروز بیمار مبتلا به مشکلات عصبی و روانی با همراهی نیروی انتظامی و اورژانس اجتماعی توسط اورژانس ۱۱۵ به اورژانس بیمارستان استان دامغان آورده می شود.

بیمار همکاری نکرد و می خواست از بیمارستان فرار کند

محمود یحیایی اظهار داشت: اقدامات اساسی مورد نیاز برای بیمار انجام شده است. اما بیمار همکاری نکرد و می خواست از بیمارستان فرار کند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز گفت: زمانی که وی در حال فرار بود و پس از مهار توسط پلیس با وی درگیر شد و اسلحه پلیس را در دست گرفت و به سمت وی ​​تیراندازی کرد. افسر را هدف گرفت و شهادت دهد.