شبکه تبلیغات و ترویج سلفی ها در کشور نابود شدگزارش کردن صدای ایران و به نقل از پایگاه خبری پلیس، در این اطلاعیه آمده است: سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات فراجا هوشیار بوده و تحرکات مشکوک عده ای را در خصوص تبلیغ و ترویج سلفی گری و افکار افراطی رصد می کنند. یک شبکه بزرگ فعال در این زمینه در شهرستان. شیراز شناسایی و مورد اصابت قرار گرفت.

۱۵ تبعه خارجی فعال در این زمینه دستگیر شدند

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این شبکه متشکل از چند حلقه تبلیغاتی به رهبری یک تبعه بیگانه با هویت معلوم بود که در این عملیات ۱۵ تبعه خارجی فعال در این زمینه دستگیر شدند.

عنصر اصلی شبکه دستگیر شد

در بازرسی از اماکن منهدم شده شبکه تبلیغاتی و انحرافی تعداد قابل توجهی اسناد، کتب و جزوات که برای اهداف کذب اطلاعاتی و امنیتی استفاده می شد و تعدادی اتباع ایرانی و خارجی که در تهیه این شبکه نقش داشتند کشف و ضبط شد. منابع مالی این شبکه نیز شناسایی و عامل اصلی در این رابطه دستگیر شد.