سیاوش خیرابی کرونا گرفت / عکس


گزارش کردن صدای ایرانسیاوش خیرابی در توضیح کوتاهی درباره ویروس کرونا خود نوشت: بعد از سه سال رعایت دقیق، درست زمانی که به همه گوش دادم که نقاب تمام شد، ویروس کرونا تمام شد، به شدت تحت تاثیر این بیماری قرار گرفتم. بگو دوستان، کرونا وجود دارد و ما جدی هستیم، لطفا رعایت کنید.

سیاوش خیرابی کرونا گرفت / عکس