سلف مشترک در دانشگاه تربیت مدرس / حذف درس در صورت غیبت بیش از حد مجاز


همه ما سربازان امام خامنه ای هستیم

ما باید برای دفاع از فساد، تبعیض و برخی از جمهوری‌های موجود نیست و ما نیز باید برای رفع این مشکلات از دفاع از اسلام بخواهیم و کوچک‌ترین ترسی در این زمینه باشیم زیرا جمهوری اسلامی قدرتمند است و همیشه قوی و پایدار خواهد بود. و همه ما سربازان امام خامنه ای هستیم و اغتشاشگران باید بدانند این اغتشاشات باعث تضعیف وجهه ایران در جامعه جهانی خواهد شد تا سایر کشورها در مجامع مختلف امتیازهای برتر از ایران را انتخاب کنند به همین دلیل از دشمنان مورد توجه و حمایت قرار می گیرند.