سقوط مرموزی جوان ۱۸ ساله از طبقه یازدهم ساختمانی در قزوین.به گزارش صدای ایران رضا خسروبیگی معاون عملیات و خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین گفت: روز گذشته در تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی قزوین گزارش شد که فردی در چهارراه طالقانی خلیج فارس سقوط کرده است. ساختمان برج.

خسروبیگی افزود: ستاد سازمان بلافاصله نجاتگران ایستگاه های ۱، ۲ و ۳ را با امکانات و تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام کرد.

وی ادامه داد: در بدو ورود مشاهده شد که جوانی ۱۸ ساله از طبقه یازدهم برج خلیج فارس بین چند بلوک به طبقه هفتم سقوط کرد و به شدت مجروح شد.